Ortaklık Sözleşmesi

Site Şartları ve Koşulları

SON GÜNCELLEME TARİHİ 23.02.2015

Web sitesine ilişkin Şart ve Koşullar 

 

Bu web sitesi (bunu takip eden siteyle (sitelerle) ve tüm Hizmetlerle (aşağıda tanımlanmıştır) birlikte “MONEMEL WEB SİTESİ”) MONEMEL Moda Aksesuar Giyim Ticaret Şirketi tarafından işletilmektedir.[ (“MONEMEL,” “biz,” “bizler” ve “bizim”). Bizler, MONEMEL Web Sitesi kullanıcılarına, görsel-işitsel içerikler, resimler, metinler, veriler (bu içerik ve hizmetler, hep birlikte “Hizmetler” olarak adlandırılır) dahil olmak üzere şirketimizle ve ürünlerimizle bağlantılı içerik ve hizmetlere erişme imkanı sunuyoruz. MONEMEL Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Şartlarını (“Anlaşma”) dikkatli bir şekilde okuyun. MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmanın şahsınızı bağlayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmayın. Ayrıca, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmayı gerçekleştirecek yasal yaşta olduğunuzu kabul edersiniz veya gereken yasal yaşta değilseniz, Anlaşmayı yapabilmek için ebeveynlerinizden veya velinizden gerekli izni almış olduğunuzu kabul edersiniz. Bu anlaşmayı yapabilmeniz için gereken kanuni yaşta değilseniz ve ebeveyninizden veya velinizden Anlaşmayı yapmaya yönelik izin almadıysanız, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanamazsınız.

Zaman zaman, tamamen kendi takdirimizle, bu Anlaşmayı, kısmen ve tamamen değiştirme ve söz konusu değişikliği size makul yollarla bildirme hakkımız saklıdır, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın revize edilen taslağının MONEMEL WEB SİTESİNDE yayınlanması da dahildir. Bu Anlaşmanın üst kısmında yer alan “Son Güncelleme Tarihi” açıklamasına bakarak anlaşmanın en son ne zaman revize edildiğini belirleyebilirsiniz. Bu anlaşmada yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir ancak bu Anlaşmada yapılacak esaslı değişiklikler, söz konusu esaslı değişikliği içeren Anlaşmanın bu versiyonu için geçerli "SON GÜNCELLEME" tarihinden önce sizle aramızda ortaya çıkmış iddialar veya anlaşmazlıklara ilişkin olarak geriye yönelik uygulanmayacaktır. Bu Anlaşmada yapılan değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanamazsınız. Dilediğimiz zaman, MONEMEL WEB SİTESİNİN tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya iptal edebiliriz; MONEMEL WEB SİTESİNİN kullanımını ücretlendirebilir, talep edilen kullanım ücretini değiştirebilir veya iptal edebiliriz veya MONEMEL WEB SİTESİ kullanıcılarının tamamına veya bir kısmına, yürürlükteki kanunlar altında bu hakların kullanımına yönelik olarak getirilen kısıtlamalara tabi olarak bazı fırsatlar sunabiliriz.

Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler yanlarında açıklanan anlamda kullanılmıştır:

• “MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi”, MONEMEL ile MONEMEL bağımsız satış temsilcisi arasında imzalanan ve bir kişinin, MONEMEL bağımsız satış temsilcisi olarak görevlendirildiği Tali Satıcılık Sözleşmesidir. 

 

•  “MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi”, (a) MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak MONEMEL bağımsız satış temsilcisi olmayı kabul etmiş ve (b) itibarlı bir şekilde aktif bir MONEMEL bağımsız satış temsilcisi olarak çalışmayı kabul etmiş bir kişidir.

Bir MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanırken bu Anlaşmaya tabi olduğunuzu, bunun yanı sıra MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinde yer alan şart ve koşullara ve geçerli MONEMEL ilkelerine, davranış kurallarına, Saha Etik Talimatnamesine veya diğer ilgili kılavuz ilkelere uyacağınızı da kabul edersiniz.

1.  MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin yayınladıkları içerikler.

MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri, MONEMEL ile arasında Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi olan bağımsız üçüncü kişilerdir ve MONEMEL veya MONEMEL'in ana şirketleri, iştirakleri veya bağlı şirketleri ile iş ilişkisi de dahil olmak üzere başka herhangi bir ilişkileri yoktur (hep birlikte “Bağlı Şirketler” olarak anılacaktır).  MONEMEL, ister MONEMEL WEB SİTESİ yoluyla ister diğer yollarla veya bunlarla bağlantılı olarak MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin verdikleri beyanlardan, gerçekleştirdikleri eylemlerden veya ihmallerden sorumlu veya yükümlü değildir. Yukarıdaki hususları herhangi bir şekilde kısıtlamaksızın, MONEMEL'in, MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerine belirli kaynaklar ve araçlar temin etmesinin mümkün olmasına karşın (buna, MONEMEL markalarını ve içeriklerini içeren ve MONEMEL WEB SİTESİNDE, kısmen veya tamamen URL'leri paylaşan kişiselleştirilmiş çevrimiçi web sitelerinin yaratılması konusunda destek verilmesi de dahildir) ne MONEMEL'in ne de herhangi bir Bağlı Şirketinin, MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin, MONEMEL WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrimi içi sitelerde yayınladığı herhangi bir metin, resim veya diğer bilgi veya materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.  Ayrıca ne MONEMEL'in ne de herhangi bir bağlı şirketinin, MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin, MONEMEL WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrim içi web sitelerinde yaptığı uyarlamaları veya MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisinin size sunduğu materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.  Bu bilgi, materyal ve özel online web siteleri buradan itibaren “MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri İçeriği” olarak adlandırılacaktır. 

 

Ne MONEMEL ne de Bağlı bir Şirket (a) MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin sundukları içeriklerin veya ilettikleri diğer materyallerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmamıştır veya (b) MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri ile sizin aranızda gerçekleşen ve MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisinin sunduğu içeriği esas alan iletişimlerin (örneğin MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından yayınlanan eposta bağlantıları) güvenliğine ilişkin hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca ne MONEMEL ne de Bağlı bir Şirket, MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin veri gizliliği veya veri koruma uygulamalarına ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.

 

2. MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden sunduğunuz bilgiler 

MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden sunduğunuz bilgiler, MONEMEL’in Gizlilik Politikasına [Buraya web sitesindeki gizlilik sayfasının bağlantısı gelecek] göre yönetilir. MONEMEL WEB SİTESİ ile bağlantılı olarak üçüncü taraflara, sizi şahsen tanımlayan bilgiler sunmanız durumunda (örneğin aşağıda 12. bölümde tanımlanan Üçüncü Taraf Uygulaması aracılığıyla ) lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: (a) bu üçüncü taraflar, söz konusu bilgileri, MONEMEL'in Gizlilik Politikasına uygun olarak değil, kendi gizlilik politikaları doğrultusunda toplayacak, kullanacak ve ifşa edecektir ve (b) MONEMEL olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri de dahil olmak üzere, bu üçüncü tarafların veya herhangi bir üçüncü tarafın söz konusu bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmanızla bağlantılı olarak sunduğunuz bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri, doğruluğunu, gerçekliğini ve bütünlüğünü korumak üzere uygun şekilde muhafaza edeceğinizi ve gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul ve garanti edersiniz. ŞAHSİ KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİZİ MONEMEL WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA VEYA BU SİTEYLE BAĞLANTILI OLARAK HALKA AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞMAK İSTEMENİZ DURUMUNDA, BUNUNLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİT OLACAKTIR. 

3. Kayıt, Kullanıcı Adı ve Şifreler

MONEMEL WEB SİTESİNİN belirli alanlarına veya özelliklerine erişmek için kayıt yaptırmanız gerekebilir. Bu kayda ilişkin olarak, başka bir kişiye ait olan veya halihazırda başka bir kişi tarafından kullanılan; başka bir kişiyi taklit ediyormuşsunuz gibi yorumlanabilecek; başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal eden; başka kişilerin haklarına saldıran veya kendi takdirimizle herhangi bir nedenden dolayı reddettiğimiz bir kullanıcı adı veya eposta adresi kullanamazsınız (ve MONEMEL olarak bu kullanıcı adlarını size vermeyi reddetme hakkımız saklıdır). MONEMEL WEB SİTESİNE erişmek için kullanabileceğiniz şifrelerin gizliliğinin korunmasından şahsen sorumlu olduğunuz gibi, şifrenizi veya kullanıcı adınızı başka bir kişiye vermeyeceğinizi veya MONEMEL WEB SİTESİNE erişim veya uygulamayı kullanma hakkınızı üçüncü bir tarafa devretmeyeceğinizi de kabul edersiniz. Kullanıcı adınızla bağlantılı olarak MONEMEL WEB SİTESİNE ilişkin ortaya çıkacak tüm etkileşimlerden tamamen sorumlu olacaksınız. Şifrenizin veya kullanıcı adınızın her türlü izinsiz kullanımını veya hesabınızla, kullanıcı adınızla ilgili veya MONEMEL WEB SİTESİ ile ilgili haberdar olduğunuz diğer tüm güvenlik ihlallerini MONEMEL'e bildireceğinizi ve her oturumun sonunda MONEMEL WEB SİTESİ hesabınızdan çıkış yaparak programı kapatacağınızı (mümkünse) kabul edersiniz. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmeniz halinde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir MONEMEL çalışanı veya bir MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, MONEMEL'in, sizi, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanırken bu şekilde tanımlayabileceğini (örneğin bir kimlik kartıyla veya başka bir kimlik aracıyla) kabul edersiniz. Bu şekilde tanımlanmak istemiyorsanız, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmanız mümkün olmayacaktır. 

4. Davranış Kuralları

MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanırken, yürürlükteki tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı ve diğer kişilerin haklarına saygı duyarak bu kişilerin itibarlarına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmaya devam edebilmenizin, bu bölümde belirtilen davranış kurallarına uymanıza bağlı olduğunu da unutmayın, bu Anlaşma ve/veya  bölümde belirtilen davranış kurallarına uymamanız halinde (buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, MONEMEL WEB SİTESİ aracılığıyla veya bununla bağlantılı olarak telif haklarını tekrar tekrar ihlal etmeniz de dahildir) aşağıda 18. Bölüme uygun olarak, MONEMEL WEB SİTESİNE erişiminiz engellenebilir. 

 

Aşağıdaki durumlardan kaçınacağınızı kabul edersiniz:

• MONEMEL WEB SİTESİ aracılığıyla veya bağlantılı olarak aşağıdakileri yayınlamayacağınızı, aktarmayacağınızı veya diğer şekillerde bunları sunmayacağınızı kabul edersiniz:

(a) tehdit niteliğindeki, taciz edici, aşağılayıcı, menfur veya göz korkutucu; (b) onur kırıcı veya iftira niteliğindeki; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, ahlaksız, pornografik veya diğer türlü nahoş veya (e) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, yayınlama hakkı veya mahremiyet hakkı veya diğer tescilli haklarla korunan bilgilerin veya materyallerin, söz konusu hak sahiplerinin izni olmadan yayınlanması, aktarılması veya kullanılması yasaktır.

º Cezai veya hukuki sorumluluğa neden olan materyaller; suç niteliğindeki bir eylemi teşvik eden materyaller; kumara teşvik eden materyaller; veya "hacking", "cracking" veya "telefon şebekesine izinsiz girme" gibi yasadışı faaliyetler veya eylemleri teşvik eden veya bunlara ilişkin eğitici bilgiler veren materyaller”.

º Virüs, worm, Truva atı, Easter egg, saatli bomba, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya zararlı veya saldırı niteliğinde olan veya herhangi bir yazılım, donanım veya ekipmanın kullanımını veya gözlemlenmesini bozmayı amaçlayan diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları.

º MONEMEL tarafından önceden açıkça onaylanmamış, talep edilmemiş veya izinsiz tüm reklamlar, promosyon malzemeleri, “istenmeyen postalar,” “spam,” “zincir mektuplar,” “piramit düzen” veya yatırım fırsatları veya diğer talepler.

º MONEMEL ile bağlantılı olarak herhangi bir şahsa, önceden bilgi verilmeden ve onay alınmadan gönderilen veya kanunları, kuralları veya yönetmelikleri ihlal eden istenmeyen epostalar.

º Bir şahsa ait olan ve söz konusu şahsın yasal olarak önceden izni alınmadan kullanılan o şahsı tanımlayan kimlik bilgileri.

º Bir şirketin önceden izni olmadan, o şirket hakkındaki, kamu bilgisi dahilinde olmayan bilgiler.

• MONEMEL WEB SİTESİNİN, sahtekarlık amacıyla veya diğer yasa dışı amaçlar için kullanılması.

• MONEMEL WEB SİTESİNDEKİ davet fonksiyonunun, şahsen tanımadığınız ve söz konusu davetiyeyi kabul edeceğini bilmediğiniz bir kişiyi, siteye katılmaya davet etmek için kullanılması.

• MONEMEL WEB SİTESİNİ, diğer kişilere hakaret etmek, taciz etmek, saldırmak, gizlice takip etmek, tehdit etmek, gözünü korkutmak veya başka kişilerin yasal haklarını ihlal etmek için kullanmak, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, diğer kişilerin mahremiyet hakları veya kamusallık hakları veya MONEMEL WEB SİTESİ kullanıcıları hakkında bilgi toplanması da dahildir.

• Herhangi bir kısıtlama olmadan MONEMEL'in çalışanları, temsilcileri veya diğer mümessilleri de dahil olmak üzere bir kişi veya işletmeyi (a) MONEMEL WEB SİTESİ ile bağlantılı bir kişi veya işletmeyle olan ilişkinizi yanlış bir şekilde beyan ederek veya yanlış bir şekilde ifade ederek veya (b) sizin beyanlarınızı onayladığımızı ifade veya ima ederek taklit etmek.

• MONEMEL WEB SİTESİNE veya MONEMEL WEB SİTESİNİ sunmak için kullanılan sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bunların işleyişini bozmak veya bu ağlara ilişkin gerekleri, prosedürleri, politikaları veya yönetmelikleri ihlal etmek.

• Diğer bir kişinin MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmasını engellemek veya kısıtlamak (herhangi bir kısıtlama olmadan, buna, MONEMEL WEB SİTESİNİN hack edilmesi veya tahrif edilmesi de dahildir).

• MONEMEL WEB SİTESİNİ (a) iş amacıyla, bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya bu mal veya hizmetleri satmayı veya satın almayı teklif etmek amacıyla kullanmak veya bir hizmeti, işi veya fırsatı tanıtmak için kullanmak veya (b) önceden MONEMEL'in açıkça yazılı onayını almadan, MONEMEL WEB SİTESİ ziyaretçilerini veya kullanıcılarını, çevrim içi ticari hizmetlere veya diğer organizasyonları ziyaret etmeye, bunlara üye olmaya, abone olmaya veya kayıt olmaya teşvik etmek için kullanmak; ancak MONEMEL'in, MONEMEL WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.

• MONEMEL WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını, MONEMEL WEB SİTESİNE erişimi veya MONEMEL WEB SİTESİNİN kullanımını ticari amaçlar için, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak, veya bağlantı kurmak veya istismar etmek, ancak MONEMEL'in, MONEMEL WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.

• Yürürlükteki kanunlarca açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere, MONEMEL WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, dönüştürmek, ters mühendislik işlemine tabi tutmak, geri derlemek veya tersine çevirmek.

• MONEMEL WEB SİTESİNDEN veya MONEMEL WEB SİTESİNDEN kaynaklanan tüm materyaller üzerinden, telif hakları, ticari marka veya diğer tescilli haklara ilişkin bildirileri kaldırmak.

• MONEMEL WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını çerçevelemek veya yansıtmak.

• MONEMEL WEB SİTESİ içeriğini indirerek ve saklayarak bir veritabanı oluşturmak.

• Dizin, “scrape,” “veri madenine” erişmek veya herhangi bir şekilde MONEMEL WEB SİTESİ içeriğini toplamak veya MONEMEL'un sarih, yazılı iznini almadan MONEMEL WEB SİTESİNİN navigasyon yapısının veya sunumunun kopyasını hazırlamak veya bozmak için robot, spider, alan arama/geri alma uygulaması veya diğer manüel veya otomatik cihazlar kullanmak.

• MONEMEL'un verdiği widgetları üçüncü tarafların web siteleri üzerine, üçüncü tarafların web sitelerine ilişkin politikaları çiğneyerek yerleştirmek (buna söz konusu web sitesinin kullanımına ilişkin şartlar da dahildir).

Ayrıca, MONEMEL WEB SİTESİNE erişmek ve kullanmak için gerekli tüm telekomünikasyonların, geniş bant sistemlerinin, bilgisayar donanımlarının, ekipmanlarının ve hizmetlerinin alınmasından ve muhafaza edilmesinden ve bununla bağlantılı tüm masrafların ödenmesinden MONEMEL'in değil sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

5. Mülkiyet Haklarımız

Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim ve onların lisans veren tarafları ve tedarikçileri, MONEMEL WEB SİTESİNİN ve MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden veya aracılığıyla sunulan bilgi ve materyallerin sahibiyiz (herhangi bir kısıtlama olmadan MONEMEL'a ait İçerikler de buna dahildir). Bu bilgi ve materyaller, telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer tescilli haklar ve kanunlarla korunmaktadır. Önceden tarafımızca açıkça izin verilen durumlar dışında, MONEMEL WEB SİTESİNİN tamamı veya bir kısmını veya MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden sunulan bilgi veya materyalleri (herhangi bir kısıtlama olmadan MONEMEL İçeriği de dahildir) çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı ve bunları esas alarak türev çalışmalar hazırlamayacağınızı kabul etmektesiniz.  

Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim veya onların ilgili lisans veren tarafları veya tedarikçileri, MONEMEL WEB SİTESİ üzerindeki, herhangi bir kısıtlama olmaksızın "MONEMEL" da dahil olmak üzere, tüm ticari marka, ticari isim ve hizmet markalarının sahibiyiz. MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde yer alan, ve bize ve Bağlı Şirketlere ait olmayan tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin malıdır. Ticari isimlerimizi, ticari markalarımızı veya hizmet markalarımızı, bize ait olmayan ürün veya hizmetlerle birlikte veya bunlarla karıştırılabilecek şekilde kullanamazsınız. Burada veya MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde yer alan hiçbir husus, ticari isim, ticari markalar veya hizmet markalarını, bu markaların ait olduğu tarafların önceden yazılı izni olmadan kullanmaya yönelik bir lisans veya hak veriliyormuş gibi yorumlanmamalıdır.

MONEMEL WEB SİTESİNİ İZİNSİZ KULLANMANIZ DURUMUNDA (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMADAN MONEMEL WEB SİTESİNİ SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE), HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN TELİF HAKKI İHLALİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE MADDİ TAZMİNATLARA VE DİĞER PARA CEZALARINA VE ADLİ CEZALARA ve İŞLEMLERE TABİ TUTULACAĞINIZI UNUTMAYINIZ.

6. Ödüllü Reklam Kampanyaları, yarışmalar ve Benzer Promosyonlar

MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden gerçekleştirilen her türlü ödüllü reklam kampanyası, yarışma, çekiliş ve diğer promosyonlarda(“Promosyonlar”), bu Anlaşmadan ayrı, özel kurallar geçerli olabilir. Bu Promosyonlara dahil olarak, bu kuralların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz, söz konusu kurallar, burada belirtilmiş olan şart ve koşullardan farklı olabilir. Bir Promosyona ilişkin olarak, bir Promosyonun şart ve koşulları ile MONEMEL WEB SİTESİNİN şart ve koşulları arasında farklılık olması durumunda, Promosyonun şart ve koşulları geçerli olacaktır. 

7. MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcilerinin yaptığı Alımlar ve Fiyatlandırma

MONEMEL ürün veya hizmetlerini doğrudan MONEMEL’den satın alma imkanınız da vardır. MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden belirtilen fiyatlandırma ve ürün veya hizmetlerin bulunurluğu esastır.

8. Hedef Kitle

MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİNİ kontrol eder ve/veya işletir ve MONEMEL WEB SİTESİ, MONEMEL'i Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının dışında başka bir kanun veya yargı alanı ile karşı karşıya getirme amacını taşımaz. Aksi belirtilmedikçe, MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden temin edilen materyaller sadece MONEMEL Moda Aksesuar Giyim Ticaret Şirketi tarafından sunulan hizmetleri belirtmek ve ürünleri tanıtmak amacıyla sunulmuştur. Yürürlükteki kanunların izin verildiği ölçüde, MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİNİN veya MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden sunulan ürün, hizmetler veya materyallerin, diğer yerlerde, kısmen veya tamamen mevcut olduğuna veya kullanımının uygun olduğuna dair hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz ve işbu belge ile bu tür beyan ve taahhütleri reddeder. MONEMEL WEB SİTESİNE diğer yerlerden erişmek isteyenler, bu konuda tamamen kendi inisiyatifleri ile hareket edecek ve tüm riskleri üstlenerek, yerel kanunlar, kurallar veya yönetmeliklerin uygulanması durumunda ve uygulanabildiği ölçüde, bu yerel kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyulmasından sorumlu olacaktır. Dilediğimiz zaman, tamamen kendi takdirimizle, MONEMEL WEB SİTESİNE, erişimi kısmen veya tamamen kısıtlayabilir ve herhangi bir kişiye (kişilere) ve herhangi bir coğrafi bölgede (coğrafi bölgelerde) veya yargı alanında (yargı alanlarında) sunup sunmamaya ancak biz karar verebiliriz.

9. Üçüncü Taraf Materyaller

MONEMEL WEB SİTESİ, üçüncü taraf tedarikçilerimizin temin ettiği üçüncü taraf yazılımlar uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte çalışabilir veya üçüncü taraf yazılım uygulamalarını ve hizmetlerini (veya bunlara yönlendiren bağlantıları) içerebilir (bu uygulamalar“Üçüncü Taraf Uygulamalar” olarak anılacaktır). Üçüncü Taraf Uygulamalarını kontrol etmediğimiz için, ne bizim ne de Bağlı Şirketlerimizin veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz, buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Üçüncü Taraf Uygulamaların ve bu uygulamaların kullanım performansına, doğruluğuna, bütünlüğüne, kalitesine, yasallığına, faydasına veya güvenliğine ilişkin hususlar veya fikri mülkiyet hakları da dahildir. Üçüncü Taraf Materyalleri denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde Üçüncü Taraf Uygulamaların bulunması, bu Üçüncü Taraf Uygulamaları onayladığımız veya bu uygulamaları tedarik eden taraflarla ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, Üçüncü Taraf Uygulamaları kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü taraf uygulamaların veya üçüncü taraf uygulamaların tedarikçileri tarafından sunulan şart ve koşullar). Bu anlaşma, siz ve Üçüncü Taraf Uygulamaların tedarikçisi arasında bir yasal ilişki teşkil etmez ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus, bizim veya Bağlı Şirketlerimizden herhangi birinin veya bizim veya Bağlı Şirketimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, personelinin, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalarla ilgili bir beyanı veya taahhüdüymüş gibi kabul edilmeyecektir. 

10. Üçüncü Tarafların İçerikleri

MONEMEL WEB SİTESİ, MONEMEL WEB SİTESİNİN bir parçası olduğu bir sistem veya ağ aracılığıyla, üçüncü tarafların sunduğu belirli dijital iletişimlere ve içeriklere yönlendiren ve bunları aktaran ve bunlara çevrim içi erişilmesini sağlayan belirli fonksiyonları içerebilir (“Üçüncü Tarafların İçerikleri”). MONEMEL WEB SİTESİNİN bu fonksiyonunu kullanarak, sizi, bu fonksiyonla bağlantılı Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişebilmeniz için ve bu içerikleri size aktarabilmemiz için yönlendirdiğimizi kabul ediyorsunuz. Üçüncü Tarafların İçerikleri bizim kontrolümüz altında olmadığı için, bu içeriklerden ve aynı zamanda içeriklerin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı, faydası veya güvenliği veya bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarından da hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul etmiş oluyorsunuz.  Üçüncü Tarafların İçeriklerini denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişmiş olmanız veya bu içerikleri almış olmanız, söz konusu Üçüncü Tarafların İçeriklerini onayladığımız anlamına gelmez veya bu içeriklerin tedarikçileriyle herhangi bir ilişkimiz varmış gibi yorumlanamaz. Ayrıca, Üçüncü Taraf İçerikleri kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü tarafların içeriklerini tedarik eden tarafların belirlediği şart ve koşullar). Bu Anlaşma, sizinle, bu Üçüncü Tarafların İçeriklerini tedarik eden taraflar arasında meşru bir ilişki doğurmaz ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus tarafımızca veya Bağlı Şirketlerimizce veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticileri, çalışanları, personeli, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri veya tedarikçileri tarafından Üçüncü tarafların İçeriklerine ilişkin olarak yapılan bir beyan veya taahhüt olarak kabul edilemez.  

11. Diğer Sitelere olan Bağlantılar veya Diğer Sitelerde yayınlanan Bağlantılar

MONEMEL WEB SİTESİ, diğer web sitelerine veya çevrim içi kaynaklara olan bağlantıları veya bunlardan gelen bilgileri, ticari içerikleri ve veya reklamları yayınlayabilir. Aksi MONEMEL tarafından MONEMEL WEB SİTESİNDE açıkça belirtilmedikçe, MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİNE bağlanan veya MONEMEL WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan bu üçüncü taraf web sitelerini veya kaynaklarını işletenlerle herhangi bir ilişkiye sahip değildir. MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden bağlanılan veya MONEMEL WEB SİTESİNE bağlantısı olan üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan bilgilerin doğruluğu, içeriği veya bulunurluğuna ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. MONEMEL WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan veya MONEMEL WEB SİTESİNE bağlantı sunan üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları yoluyla temin ettiğiniz ürün veya hizmetlerden memnun kalacağınıza dair bir garanti veremeyiz, bunun nedeni, bu üçüncü taraf web siteleri ve kaynaklarının, bağımsız işletmelere ait olması ve bağımsız işletmeler tarafından işletilmesidir. Üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan hiçbir ürün veya hizmeti onaylamıyoruz veya üçüncü taraf web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmıyoruz ve sizin, üçüncü bir tarafa sunabileceğiniz veya üçüncü bir tarafa, ister söz konusu üçüncü tarafın web sitesi veya kaynağı üzerinden ister diğer yollarla sunmanız istenen bilgilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmuyoruz (herhangi bir kısıtlama olmadan kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de buna dahildir). 

 

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARINI VE BU WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARI ARACILIĞIYLA SUNULAN İÇERİK, BİLGİ, VERİ, REKLAM, ÜRÜN, HİZMETLER VEYA DİĞER MATERYALLERİ KULLANIRKEN, TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU WEB SİTELERİNİN VE KAYNAKLARINA İLİŞKİN UYGULANAN TÜM KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINA TABİ OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

MONEMEL, dilediği zaman ve tamamen kendi takdiri ile, teknolojik yollarla veya diğer yollarla, önceden bildiri göndermeden MONEMEL WEB SİTESİNE olan bağlantıları engelleme hakkına sahip olacaktır.

12. Feragat

MONEMEL WEB SİTESİ VE TÜM ÜRÜNLER, HİZMETLER, MONEMEL BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİNİN İÇERİKLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR (12. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİ (13. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), MONEMEL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN BİLGİLER VE MATERYALLER “OLDUKLARI GİBİ”, HERHANGİ BİR AÇIK BEYAN VE TAAHHÜT OLMADAN SUNULMUŞLARDIR VE BİZLER VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ VE BİZİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, UNVAN, TİCARETE UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HERHANGİ BİR İHLALİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINA YÖNELİK TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ YASAL VE ZIMNİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ, GARANTİLERİ, ŞARTLARI VE KOŞULLARI REDDEDİYORUZ. MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİNİN VEYA MONEMEL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN MALLARIN, ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN, MONEMEL BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN İÇERİKLERİNİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN UYGULAMALARININ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİN, BİLGİ VE MATERYALLERİN DOĞRU, GÜVENİLİR, EKSİKSİZ, HATASIZ VEYA BELİRLİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMA UYUMLU OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. MONEMEL WEB SİTESİNİN VEYA MONEMEL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ, MONEMEL BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN TEMSİLİ İÇERİKLERİNİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINI, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ, BİLGİ VE MATERYALLERİ KULLANMANIZ VEYA BUNLARA DAYANARAK HAREKET ETMENİZ DURUMUNDA, TÜM RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ KISITLAMAKSIZIN, MONEMEL AŞAĞIDAKİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ: (A) MONEMEL BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BEYANLARI, EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİNE YÖNELİK; (B) MONEMEL WEB SİTESİNİN, ZAMANINDA SUNULMASI VEYA MONEMEL WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİN KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLMESİ VEYA WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK; (C) KUSURLARIN VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE YÖNELİK VEYA (D) MONEMEL WEB SİTESİNİN VEYA MONEMEL WEB SİTESİNİN SUNULDUĞU SUNUCU VEYA AĞLARIN, GÜVENLİ OLDUĞUNA VEYA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ TAŞIMADIĞINA YÖNELİK. 

Yürürlükteki kanunlar, belirli zımni garantilere kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıdaki kısıtlamaların veya feragatlerin tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin ek haklara sahip olabilirsiniz.

MONEMEL WEB SİTESİ, bu Anlaşmayı ihlal eden veya anlaşmaya aykırı olan hataları, yanlışlıkları ve materyalleri içerebilir. Ayrıca, üçüncü taraflar, MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde izinsiz değişiklikler yapabilir. Üçüncü tarafların MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde herhangi bir izne tabi olmadan yaptığı değişiklikleri fark etmeniz durumunda, derhal durumu yazılı olarak bize bildirmelisiniz  [aynı mail adresini buraya da girmeliyiz] ve söz konusu materyalleri ve URL'si ve MONEMEL WEB SİTESİ üzerinde bu materyallerin bulunduğu konumu tarif etmelisiniz.

13 Mesuliyet Sınırlaması

MONEMEL, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA MONEMEL'İN VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ADLİ PARA CEZASI DOĞURAN, ÖZEL VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR VE AYRICA KAR KAYBINA İLİŞKİN HASARLARDAN, İŞ KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, KULLANIM OLANAKLARININ KAYBEDİLMESİNDEN, VERİLERİN KAYBEDİLMESİNDEN, DİĞER MADDİ KAYIPLARDAN, MONEMEL WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN TEMİN ETTİĞİNİZ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN BUNA, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ KULLANMANIZ VEYA KABUL ETMENİZLE BAĞLANTILI DURUMLAR DA DAHİLDİR) VEYA BU BİLGİLERİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZİNSİZ ENGELLENMESİNDEN KAYNAKLANAN HASARLARDAN, MONEMEL VEYA SÖZ KONUSU TARAFA, SÖZ KONUSU HASAR VEYA ZARAR OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR. MONEMEL, HERHANGİ BİR TEHDİT EDİCİ, ONUR KIRICI, MÜSTEHCEN, SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ VEYA YASAL OLMAYAN İÇERİKTEN VEYA BAŞKA BİR TARAFIN EYLEMLERİNDEN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, MONEMEL BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİLDİR) VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, DİĞER TARAFLARIN FİKRİ MÜLKİYETİ, GİZLİLİĞİ VEYA DİĞER HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA, MONEMEL'İN SİZE KARŞI, BU ANLAŞMADAN, MONEMEL WEB SİTESİNDEN VEYA MONEMEL WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI OLAN HASARLAR, ZARARLAR VE DAVA HAKLARINA İLİŞKİN TOPLAM MESULİYETİ (İSTER SÖZLEŞME YOLUYLA, İSTER HAKSIZ MUAMELE VEYA DİĞER YOLLARLA ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜKLER OLSUN), MONEMEL WEB SİTESİNE ERİŞMEK VE SİTEYİ KULLANMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI (HERHANGİ BİR MİKTAR ÖDEMİŞ OLMANIZ DURUMUNDA) GEÇMEYECEKTİR.  Yürürlükteki kanunlar, belirli hususların kapsam dışı tutulmasına veya belirli hasarlara ilişkin kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıda belirtilen hariç tutulan hususlar veya kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin olarak ek haklara sahip olabilirsiniz. Örneğin bazı yargı alanlarında, bir web sitesi tedarikçisi, söz konusu tedarikçinin web sitesinin kullanılmasından veya söz konusu tedarikçinin ihmalinden kaynaklanan kişisel yaralanma veya ölüm durumlarını, kapsam dışı tutamaz veya bunlara ilişkin sorumluluğu sınırlandıramaz. 

14. Tazminat

Yürürlükteki kanunlar altında yasaklanmış olan durumlar hariç olmak üzere, MONEMEL, Bağlı Şirketleri ve bunların ilgili yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, lisans veren tarafları ve tedarikçilerini, aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle bağlantılı tüm iddia, suçlama, dava, talep, dava hakkı gerekçeleri ve diğer yasal işlemlerde (“İddialar”)savunacaksınız ve hiçbir şekilde bu durumlardan dolayı söz konusu taraflara bir sorumluluk yüklemeyecek ve bu tarafların zararlarını karşılayacaksınız: (a) MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmanız veya kullanamamanız veya MONEMEL WEB SİTESİNDE yer alan faaliyetleri kullanmanız veya kullanamamanızla ilişkili durumlar; (b) bu anlaşmanın veya MONEMEL'in diğer şart, koşul veya politikalarının tarafınızca ihlal edildiği durumlar; (c) MONEMEL WEB SİTESİ üzerinden sağladığınız Paylaşımlar veya diğer materyaller (herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Sunumlar veya diğer materyaller veya bunların kullanılmasının, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet hakkını, mahremiyetini veya diğer haklarını ihlal ettiği veya hasara uğrattığı durumlar da buna dahildir) veya (e) MONEMEL WEB SİTESİNİ ziyaret edenlerin, kullanıcıların, müşterilerin veya diğer üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğiniz durumlar. Yukarıda belirtilen durumlarda, talep üzerine, MONEMEL'in, Bağlı Şirketlerinin ve ilgili yöneticiler, çalışanlar, personel, temsilciler, mümessiller, lisans sahipleri veya tedarikçilerinin, bu iddialar sonucu maruz kaldıkları hasar, zarar, maliyet, hüküm, ücret, ceza ve diğer maliyetleri karşılamayı kabul etmektesiniz (buna yasal ücretler ve mahkeme giderleri de dahildir). 

15. Fesih ve Uygulama

Bu Anlaşma, sonlandırıldığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. MONEMEL'in, tamamen kendi takdiriyle, bu anlaşma metnine ve anlaşma ruhuna aykırı bir şekilde hareket ettiğinizi ve bu anlaşmayı ihlal ettiğinizi düşünmesi durumunda, (herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yukarıda 4. Bölümde belirtilen davranış kurallarına uyulmaması da dahildir), MONEMEL'in, yürürlükteki kanunlar kapsamındaki haklarını kullanmasına yönelik kısıtlamalara tabi olarak, MONEMEL WEB SİTESİNE erişimi veya siteyi kullanma hakkınızı askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Böyle bir fesih durumunda, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanma hakkınız derhal sona erecektir. MONEMEL WEB SİTESİNE erişiminizin veya bu siteyi kullanma hakkınızın askıya alınması, kısıtlanması veya sonlandırılmasının, önceden bir bildiri göndermeye gerek olmadan anında geçerlilik kazanacağını, MONEMEL'in size verilen veya sizin kullanmakta olduğunuz bir kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve aynı zamanda bununla bağlantılı tüm bilgileri ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğini ve/veya bu bilgi veya dosyalara erişimi sonsuza kadar engelleyebileceğini kabul edersiniz. MONEMEL'in, MONEMEL WEB SİTESİNE erişiminizi veya bu web sitesini kullanma hakkınızı veya bu tür bilgi veya dosyalara erişiminizi veya bunları kullanma hakkınızı askıya alması, kısıtlaması veya sonlandırması durumunda, size veya üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını ve bu şekilde erişim ve kullanım hakkını askıya aldıktan, kısıtladıktan veya sonlandırdıktan sonra, MONEMEL'in söz konusu bilgi veya dosyaları size temin etme yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz. MONEMEL, bu anlaşmaya uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli veya uygun olduğunu düşündüğü adımlar atma hakkına sahiptir (buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanmanızla ilişkili yasal süreçle bağlantılı iddialar ve/veya üçüncü bir tarafın ileri sürdüğü ve MONEMEL web sitesini kullanmanızın yasal olmadığı veya söz konusu üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine yönelik iddialar da dahildir).

 

 

16. Telif Hakkı İhlaline ilişkin İddialar

 

Telif hakkı sahibiyseniz veya telif hakkı temsilcisi iseniz ve MONEMEL WEB SİTESİNDE yer alan materyallerin telif haklarınızı ihlal ettiğini iddia ediyorsanız, MONEMEL'e aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir bildiri gönderebilirsiniz:

 

• ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişinin imzası;

• ihlal edildiği iddia edilen telif haklı işin tanımı veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif haklı iş tek bir bildiri ile gönderiliyorsa, bu sitede yer alan söz konusu işlerin bir listesi;

• ihlale neden olduğu iddia edilen veya ihlale neden olan faaliyetin konusu olan ve kaldırılacak veya erişime engellenecek materyalin tanımlanması ve MONEMEL'in söz konusu materyalin yerini belirlemesi için gerekli bilgiler (bildirinizin daha hızlı işleme alınabilmesi için, lütfen söz konusu web sayfasına veya verilerine ilişkin URL bağlantısını da belirtin);

• MONEMEL'in sizinle temasa geçebilmesi için gerekli bilgiler, örneğin adres, telefon numarası ve varsa eposta adresi;

• söz konusu materyalin şikayet edilen şekilde kullanımının, telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunlar altında yasaklandığına dair dürüst görüşünüzü ifade ettiğiniz bir açıklama ve

• Bildirideki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyan cezasına tabi olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkiniz olduğuna dair bir beyan.

 

Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edilip edilmediğini belirlemek çoğu zaman zordur ve MONEMEL ihlale neden olduğu iddia edilen materyali kaldırmadan önce ek bilgi talep edebilir. MONEMEL, ihlale neden olduğu ileri sürülen tarafa, iddiaları yanıtlaması için sizin eposta adresinizi verebilir. MONEMEL, MONEMEL WEB SİTESİNDE yer alan ve Türkiye Cumhuriyetindeki kanunlar kapsamında herhangi bir kişinin telif hakkını ihlal edebilecek olan materyali, söz konusu Bildiri eline geçtikten sonra kaldırma hakkına sahiptir. Bildiriler [destek@monemel.com] veya MONEMEL Moda Aksesuar Giyim ve Ticaret Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:33 D:1 Beşiktaş- İstanbul adresine gönderilmelidir.

 

MONEMEL'in fikri mülkiyet hakkının ihlali veya ihlaline yönelik tehditlerin söz konusu olması durumunda, MONEMEL'in maruz kaldığı hasarlar sadece maddi tazminatla karşılanmayacaktır ve diğer yasal veya adil çözümlere ek olarak, MONEMEL, söz konusu ihlal veya ihlal tehdidine yönelik olarak ihtiyati tedbir için başvurma hakkına sahip olacaktır ve bunu yaparken, fiili hasarları ispat etmesi ve teminat veya diğer bir güvence vermesi gerekmeyecektir. 

 

17. Geçerli Kanunlar; Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi

Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir. Bu Anlaşma ve MONEMEL WEB SİTESİNE erişiminizden veya MONEMEL WEB SİTESİNİ kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar veya iddiaların İstanbul Merkez mahkemelerinde çözümleneceğini kabul ediyor ve işbu anlaşma ile söz konusu anlaşmazlık veya iddiaların, çözümlenmesi için bu yargı alanındaki mahkemelere taşınmasına izin veriyorsunuz. 

18.. Muhtelif Hususlar

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü kanuna aykırı, geçersiz kabul edilirse veya herhangi bir nedenden dolayı bu hükmün uygulanması mümkün olmazsa, söz konusu hüküm, Anlaşmanın geri kalan hükümlerinden ayrılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Anlaşma, siz ve MONEMEL arasında bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi ilişkisi, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi yaratmaz. Bu Anlaşma altındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi bir kısmını veya tamamını, önceden yazılı izin almadan, devredemez, temlik edemez veya alt lisans ile veremezsiniz. Taraflardan herhangi birinin, işbu anlaşma altındaki bir ihlal veya temerrüt durumundan feragat etmesi, daha önceki veya sonraki ihlal veya temerrüt durumlarından feragat edeceği anlamına gelmez. İşbu anlaşmada yer alan başlıklar, altyazılar veya bölüm başlıkları sadece kolaylık amacıyla verilmiş olup, hiçbir şekilde, anlaşmanın herhangi bir bölümünü veya hükmünü tanımlamaz veya açıklamaz. Bu Anlaşma, burada atıfta bulunulan ve buraya dahil edilmiş olan tüm anlaşma ve beyanlarla birlikte, siz ve MONEMEL arasında, bu konuyla ilgili olarak imzalanan anlaşmanın tamamını oluşturur ve aksi burada belirtilmedikçe, MONEMEL ile sizin aranızda, bu konuya ilişkin olarak, daha önce veya aynı anda yapılmış olan tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya uzlaşmaların yerini alır. Size iletilecek bildiriler, MONEMEL'in kararına göre, MONEMEL WEB SİTESİNDE yayınlanabilir bir bildiri yayınlayarak (veya bildiri için bir bağlantı adresi vererek) yapılabilir veya eposta yoluyla veya normal posta yoluyla iletilebilir.  Herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın ve elektronik formatta iletilen herhangi bir bildirinin, basılı versiyonunun, orijinal olarak basılı formda üretilen be ve muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları ile aynı koşullara tabi olacak şekilde, adli veya idari süreçlerde, bu Anlaşma ile ilgili olarak kabul edilebileceğini onaylıyorsunuz. 

 

Bu Anlaşma © 2014 MONEMEL Moda Aksesuar Giyim ve Ticaret Şirketine aittir. Tüm haklar saklıdır.

 

MONEMEL MODA AKSESUAR GİYİM ve TİCARET ŞİRKETİ

 TALİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:33 D:1 Beşiktaş İSTANBUL adresinde mukim MONEMEL Moda Aksesuar Giyim ve Ticaret Şirketi (sözleşmede “Şirket” olarak ifade edilecektir.) ile Satıcı aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

1. GENEL ESASLAR

1.1. Satıcı, Şirket’in vekili, acentesi, ticari mümessili veya 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle Şirket Satıcı’nın haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.

1.2. Satıcı, Şirket adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz.

1.3. Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez.

1.4. Şirket ile Satıcı arasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Şirket’in Satıcı’ya ürün satma zorunluluğunu ya da Satıcı’nın mutlaka Şirket’ten ürün alma zorunluluğunu doğurmaz.

1.5. Satıcı’ya verilmiş olan başlangıç paketinin içindeki bütün malzemeler ve içerikleri ile, Etik Kuralları Talimatnamesi,  panoramalar ve temsilci mektuplarında yer alan vb tüm dökümanlarda Satıcı’ya iletilen yer alan kurallar ve yükümlülükler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

2. SATIŞ ESASLARI

2.1. Şirket münhasıran kendisinin belirleyeceği iskontoyu sözleşme süresince Satıcı’ya uygulayacaktır. Şirket belirli zamanlarda bu oranı değiştirme hakkına sahip olacaktır. Satıcı kendisine bazı özel kampanya dönemlerinde uygulanacak farklı iskonto oranlarına dayanarak bazı isteklerde bulunma hakkına sahip değildir.

2.2. Satıcı, siparişleri sadece nihai tüketici olan müşterilerine satmak üzere alır. Bu nedenle, tekrar satılmak üzere ticari işletmelere satış yapması sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

3.ÖDEMELER

3.1. Satıcı, Şirket’e olan borcunu, Şirket’in kendisine kestiği faturada belirtilen vadede ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Şirket’e olan borçlarını öngörülen vadede ödemeye titizlik göstermekle beraber, Şirket doğacak gecikmelerden kaynaklanan vade farklarından (vade farkı faturada belirtilen oranda olacaktır) ve diğer harcamalardan sorumlu değildir. Bu kalemlerin ödenmesi de Satıcı’nın yükümlülüğüdür.

3.2. Satıcı, daha önce kabul edilen siparişlere ait ödemeyi gerçekleştirmediği taktirde Şirket’in bir sonraki siparişi kabul etme ve sevk etme zorunluluğu yoktur.

3.3. Şirket, Satıcı’nın olan ya da olabilecek borçlarına karşılık teminat isteme hakkına sahiptir. Satıcı da istenen teminatı vermekle yükümlüdür.

4. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

4.2. Satıcı’nın Şirket’ten aldığı ürünlerin satılmasından elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer yasal yükümlülükler tamamen kendisine ait olup, bu konuda Şirket’ten hiçbir talebi olamaz.

4.3. Satıcı’nın tüketici ile yazılı bir sözleşme yapması (sipariş defteri) ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermesi yasal bir yükümlülük olup, Satıcı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

4.4 Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan panoramalar ve temsilci mektuplarında vb tüm dökümanlarda kendisine iletilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve bu dökümanlarda kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Şirket veya Satıcı, hiçbir şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler.

Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak fesih tarihinde bir tarafın diğer tarafa bir borcu bulunmakta ise, borçlu borcunu bir vade öngörülmüş olsa dahi fesih tarihi itibariyle kapatmak zorundadır. Şirket’in ağır ihmal ve kusuru halleri hariç olmak üzere Satıcı sözleşmenin feshinden dolayı Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.  

6. TEBLİGAT

Sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Şirket tarafından Satıcı’nın sözleşmedeki adresine yapılan bildirim kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7. YETKİ ŞARTI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Gerek bu sözleşmeden çıkacak ihtilafların hallinde, gerekse sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Şirket defter ve kayıtları HUMK 287. maddesi gereğince tek delil olarak kabul edilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İŞLENMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Satıcı tarafından Şirket’e verilen nüfus bilgileri, adres ve telefon bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel bilgi/veri işbu sözleşmenin ifası amacıyla Satıcı işlerini daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olmak, özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak, tüm ürünlerimiz ve iş fırsatlarımız hakkında  Satıcı’yı bilgilendirmek için Şirket kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte, iş amaçlı raporlarda kullanılmakta ve bu amaçlarla Şirket’in yurtdışındaki gurup şirketlerine gönderilebilmektedir. Satıcı işbu sözleşmeyi imza ile bahsi geçen verilen saklanmasına, yurtdışına transferlerine, tasnif edilmesine ve iş amaçlı raporların hazırlanması için kullanılmasına, bu verilerin gerektiğinde Şirketi’in kendisi, bağlı kuruluşları ve 3. Taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmasına peşinen muvafakat etmiştir.

Satıcı kişisel bilgilerin/verilerin Şirket tarafından gerekli görüldüğünde, Türkiye dışında verilerin korunması hakkındaki yasaların Türkiye’deki yasalardan farklılık gösterdiği diğer ülkelerde dahi global olarak kullanılabileceğini kabul etmektedir.

Satıcı, kişisel bilgilerinde değişiklik yapmak isterse 0850 7499700 numaralı telefonu arayarak gerekli gördüğü işlemi yapabilecektir. Satıcı ön sayfada yer alan kendisine ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu sözleşme Satıcı’nın MONEMEL.com web sitesinden kayıt formu doldurarak  Tali Satıcılık Sözleşmesi ’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum .” kutucuğunu işaretlediği anda  yürürlüğe girmiştir. Taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 

 

Gizlilik Beyanı

SON GÜNCELLEME: 23.02.2015

MONEMEL GİZLİLİK BEYANI

KAPSAM

MONEMEL MODA AKSESUAR GİYİM TİCARET ŞİRKETİ ("MONEMEL"), kişisel bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği konusunda bilgilendirme amacıyla bu Gizlilik Beyanını oluşturmuştur.

Bu Gizlilik Beyanı, bu web sitesi yoluyla veya herhangi bir mobil site, uygulama, MONEMEL Sosyal Paylaşım Aracı (Widget) veya bu Gizlilik Beyanına bağlı olan diğer interaktif özellikler ("Site") aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı aşağıda belirtilen durum hariç,  MONEMEL tarafından çevrimdışı toplanan bilgiler gibi başka herhangi bir şekilde toplanan bilgiler için geçerli değildir.

MONEMEL, Bağımsız Satış Temsilcilerine ürünlerini satma hakkını vermektedir. Bağımsız Satış Temsilcileri, MONEMEL tarafından istihdam edilmemektedir. Dolayısıyla, MONEMEL, pazarlama amaçlarına yönelik olması dahil olmak üzere, Kişisel Bilgilerin Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini kontrol etmemekle birlikte bu hususlarda sorumlu veya yükümlü değildir. Bir Bağımsız Satış Temsilcisine bu Site vasıtasıyla bilgi sağlandığı takdirde, MONEMEL’in bu bilgilere erişimi olacaktır ve söz konusu bilgileri bu Gizlilik Beyanına uygun olarak kullanacaktır. MONEMEL Bağımsız Satış Temsilcileri, müşterilerini ilgilendiren bilgileri MONEMEL’e sunabilir; bu durumda MONEMEL, bilgiler kendisine ulaştığı anda söz konusu bilgileri bu Beyana uygun olarak saklayacaktır.

Bağımsız Satış Temsilcisi olmak için başvuruyorsanız veya Bağımsız Satış Temsilcisiyseniz, sizin için geçerli olan ek gizlilik uygulamalarına ilişkin önemli bilgileri görmek için lütfen bu Gizlilik Beyanı'nın genel olarak uygulanabilir hükümlerine ek olarak, bu Gizlilik Beyanı'nın altında bulunan Bağımsız Satış Temsilcisi bölümünü okuyunuz (Bkz. BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİ)

KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel Bilgilerin Toplanması

"Kişisel Bilgiler", isim, posta adresi (fatura ve sevkiyat adresi dahil), telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı numarası ve kullanıcı adı gibi bilgilerdir. (Bağımsız Satış Temsilcisi olunduğunda, ürün satın alındığında, öneri, program ve interaktif uygulamalara katılındığında veya MONEMEL’in internet sitesi üzerinden irtibata geçildiğinde, MONEMEL’e doğrudan bilgi vermek istendiğinde Kişisel Bilgiler talep edilir.)

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir;

 • Sorulara yanıt verebilmek, istekleri işleme alabilmek ve yerine getirebilmek için,
 • Temsilci işlemleri hakkında bilgi göndermek için,
 • Ürünler, hizmetler, programlar ve tekliflerle ilgili bilgileri e-posta, SMS, telefon veya posta ile bildirmek için,
 • Kişiye özel ürünler veya teklifler sunmak için,
 • Siteyi kullanmak ve Site üzerinden diğer kişilerle iletişime ve etkileşime geçilmesini sağlamak  için,
 • MONEMEL Temsilciniz MONEMEL ürünlerini satmaya devam etmiyorsa yeni bir MONEMEL Temsilcisi önererek bir Bağımsız Satış Temsilcisi bulmanıza yardım etmek ve bir Bağımsız Satış Temsilcisi'nin faaliyetlerini kolaylaştırmak için,
 • MONEMEL tarafından veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, internet sitesini zenginleştirme, hizmetleri iyileştirme, kullanım eğilimlerini belirleme ve promosyon kampanyalarının etkinliğini tespit etme gibi dahili ticari amaçlar için,
 • Çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılmak ve bu aktiviteleri yönetmeyi sağlamak için (bu aktivitelerin bazılarının, MONEMEL’in Kişisel Bilgileri nasıl kullandığı ve ifşa ettiğine dair ek bilgiler içeren ek kuralları vardır, bu yüzden bu kuralları dikkatlice okumanızı öneriyoruz.
 • Siparişlerin alınarak, ürün veya hizmet sağlamak için (örneğin, ödemeleri işleme almak, siparişin gönderilmesini sağlamak, sipariş hakkında  irtibata geçmek ve ilgili müşteri hizmetini sunmak için),
 • "Sosyal Paylaşım Aracı" uygulamalarını kullanarak diğer kişilere e-posta gönderilmesine izin vermek için (Bu özelliği kullanarak, MONEMEL’e, tanıdığınız kişi veya kişilerin adını ve e-posta adresini bu amaç doğrultusunda kullanacağınızı ve vereceğinizi belirtmektesiniz. Bu bilgiler MONEMEL tarafından sadece yönlendirme e-postasını göndermek için kullanılacaktır ve MONEMEL’in veritabanında saklanmayacaktır),

Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel Bilgiler, aşağıdaki şahıslarla paylaşılabilir;

 • MONEMEL’in bağlı ortaklıklarının bir parçası olan fakat doğrudan pazarlama amacı gütmeyen şirketlerle. MONEMEL MODA AKSESUAR GİYİM TİCARET ŞİRKETİ, tek veri kontrolörüdür ve ortak kullanılan Kişisel Bilgilerden sorumlu taraftır.
 • MONEMEL’e internet sitesi barındırma, veri analizi, ödemelerin işleme alınması, siparişin yerine getirilmesi, alt yapı temini, bilgi teknolojisi hizmetleri, Müşteri Hizmetleri, e-posta gönderim hizmetleri, kredi kartının işleme alınması, denetim, eğitim ve diğer benzer hizmetler gibi hizmet veren üçüncü şahıs servis sağlayıcılarıyla. (Bu hizmetleri MONEMEL’e veya MONEMEL adına sağlama amacıyla, Kişisel Bilgileriniz bu üçüncü şahıslara sunulacaktır veya bu üçüncü şahısların Kişisel Bilgilerinize erişimi olacaktır),
 • Sizinle iletişime geçmeleri, siparişlerinizi yerine getirmeleri veya size hizmet sunmaları için gerekli ölçüde Bağımsız Satış Temsilcileriyle,
 • MONEMEL’in işi, varlıkları veya sermayesinin tamamının ya da bir kısmının yeniden yapılanması, birleşmesi, satışı, ortak girişim haline gelmesi, temlik edilmesi, devredilmesi veya başka türlü elden&l